اخبار اخبار

فهرست کتب جديد خريداري شده از بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران ارديبهشت 95

عنوان كتاب

رديف

3D Printing and Additive Manufacturing: Principles and Applications (with Companion Media Pack) - Fourth Edition of Rapid Prototyping

1.       

Air Pollution Control Technology Handbook, Second Edition

2.       

Antifouling surfaces and materials

3.       

Apparel Machinery and Equipments

4.       

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques

5.       

Bio-Nanomaterials: Designing Materials Inspired by Nature

6.       

Bio-Nanoparticles: Biosynthesis and Sustainable Biotechnological Implications

7.       

Bioprinting: Principles and Applications (Wspc Book Series in 3D Printing)

8.       

Biosurfaces: A Materials Science and Engineering Perspective

9.       

Catalysis in Electrochemistry: From Fundamental Aspects to Strategies for Fuel Cell Development

10.   

Cell Surface Engineering: Fabrication of Functional Nanoshells

11.   

Challenges in Corrosion: Costs, Causes, Consequences, and Control

12.   

CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF FOOD ALLERGENS

13.   

Chemical Information for Chemists

14.   

Control of Batch Processes

15.   

Corrosion Protection of Metals by Intrinsically Conducting Polymers

16.   

CRC Materials Science and Engineering Handbook, Fourth Edition(B&Eb)

17.   

Crystallography and Surface Structure: An Introduction for Surface Scientists and Nanoscientists

18.   

Design, Development, and Applications of Structural Ceramics, Composites, and Nanomaterials, Ceramic Transactions

19.   

Digital Color: Acquisition, Perception, Coding and Rendering

20.   

Disinfection By-products in Drinking Water

21.   

Dyes and Chomophores in Polymer Science

22.   

Electrochemical Strategies in Detection Science

23.   

Electrochromic Materials and Devices

24.   

Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity,2e

25.   

Environmental Waste Management(B&EB)

26.   

Fame Retardants

27.   

Food Carotenoids: Chemistry, Biology and Technology

28.   

Functional Polymer Coatings: Principles, Methods, and Applications

29.   

Functionalization of Graphene

30.   

Fund. of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets

31.   

Glancing Angle Deposition of Thin Films: Engineering the Nanoscale

32.   

GLBL CPRTN ENVRNMNTL RSK MGMT

33.   

Graphene: An Introduction to the Fundamentals and Industrial Applications

34.   

Green Chemical Engineering: An Introduction to Catalysis, Kinetics, and Chemical Processes

35.   

Green Extraction of Natural Products Theory and Practice

36.   

Green Materials for Sustainable Water Remediation and Treatment

37.   

Green Photo-active Nanomaterials : Sustainable Energy and Environmental Remediation

38.   

Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications, Second Edition

39.   

Heavy Metals In Water: Presence, Removal and Safety 

40.   

Inkjet Technology for Digital Fabrication

41.   

Intro. to Surface Engineering and Functionally Engineered Materials

42.   

INVTNS MTRLS MNFCTNG FBRCTN

43.   

Ionic Liquid-Based Surfactant Science: Formulation, Characterization, and Applications

44.   

membrane technologies for water treatment:removal of toxic trace elements with …

45.   

Micro and Nanostructured Epoxy/Rubber Blends

46.   

Modeling and Prediction of Polymer Nanocomposite Properties

47.   

Modern Glass Characterization

48.   

Nanocomposite Membrane Technology: Fundamentals and Applications

49.   

Nanofabrication and its Application in Renewable Energy

50.   

Nano-Micro Interface: Bridging Micro and Nano Worlds, 2V Set,2e

51.   

Nanotechnology for Sustainable Energy (ACS Symposium)

52.   

Photoelectrochemical Water Splitting: Materials, Processes and Architectures

53.   

Physical Chemistry and Acid-Base Properties of Surfaces

54.   

Physico-chemical Aspects of Textile Coloration

55.   

Polymer Nanocomposites based on Inorganic and Organic Nanomaterials

56.   

Polymer Surfaces and Interfaces: Acid-Base Interactions and Adhesion in Polymer-Metal Systems (Aap Research Notes on Polymer Engineering Science and

57.   

Polymers and Radiation: Fundamentals and Practical Applications

58.   

Polymers for PEM Fuel Cells

59.   

Porous Carbon Materials from Sustainable Precursors

60.   

Printed MIMO Antenna Engineering (Artech House Antennas and Propagation)

61.   

Progress in Adhesion and Adhesives

62.   

Quantitative Chemical analysis

63.   

Renewable Resources for Biorefineries

64.   

Semiconductor Nanowires: From Next-Generation Electronics to Sustainable Energy

65.   

Separation Process Principles ,ISV,3e

66.   

solutions manual for Quantitative Chemical analysis

67.   

Standard Colorimetry: Definitions, Algorithms and Software

68.   

Surface Chemistry Essentials

69.   

Surface Chemistry of Surfactants and Polymers

70.   

Surface Water Photochemistry

71.   

Synthesis Techniques for Polymer Nanocomposites

72.   

Textiles and Environment

73.   

The Chemists' War

74.   

The Photographer's Guide to Color Management: Professional Techniques for Consistent Results

75.   

Toxicity and Waste Management Using Bioremediation

76.   

Trace Elements in Soils

77.   

Water Engineering: Hydraulics, Distribution and Treatment

78.   

WATER INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES : CHIN

79.   

Water Treatment in Developed and Developing Nations: An International Perspective

80.   

White Biotechnology for Sustainable Chemistry

81.   

Worldwide Trends in Green Chemistry Education

82.   

 

رديف

عنوان

1

شيمي رنگ

2

نگرشي برطيف سنجي

3

تناسب اندام

4

حقوق قراردادها

5

طراحي شبكه

6

تهيه پوششهاي نانو براي ساخت سلولهاي خورشيدي

7

پردازش تصاوير رقومي

8

پليمرهاي معدني

9

English Short Story 1

10

English Short Story 2

11

English Short Story 3

12

افزايش هوش مالي

13

كسب ثروت به روش پدر پولدار

14

جوان وثروتمند بازنشسته شويد

فهرست کتب جديد خريداري شده از بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران ارديبهشت 93

فهرست کتب لاتين

3D printing for dummies

1.       

Advanced nanomaterials 2Vset

2.       

Advanced solar cell materials technology moseling and simulation

3.       

Advances in bioceramics and porous ceramics IV

4.       

Advances in marine antifouling coatings and technologies

5.       

Advances in porcelain enamel technology

6.       

Applied polymer rheology:polymeric fluids with industrial applications

7.       

Atomic structure prediction of nano

8.       

Bulk nanostructured materials

9.       

Cathodic protection: industrial solutions for protecting against corrosion

10.   

Corrosion handbook

11.   

Corrosion of steel in concrete

12.   

Electrochemical water processing

13.   

Entropy Theory and its Application in Environmental and Water

14.   

Environmental Process Analysis: Principles and Modeling

15.   

Functional Nanostructured Materials and Membranes for Water Treatment

16.   

Functional plymer films 2V set

17.   

Fundamentals of light microscopy

18.   

Green corrosion chemistry and engin

19.   

Green corrosion inhibitors theory

20.   

Groundwater Treatment Technology

21.   

Handbook of Green Chemistry, 3 Vol Set

22.   

Handbook of textile and industrial dyeing

23.   

Heterogeneous catalysts for clean technology

24.   

High performance polymers and engi

25.   

High temperature performance of polymer composities

26.   

Inorganic  nanostructures properties

27.   

In-situ synthesis of polymer nanocomposites

28.   

In-situ Synthesis of Polymer Nanocomposites

29.   

Intelligent nanomaterials

30.   

Membrane Technology and Applications

31.   

Membrane Technology: V4: Membranes for Water Treatment

32.   

Modern technology of printing inks

33.   

Monitoring polymerization reaction

34.   

Multilayer thin films  2V set

35.   

MWH water treatment :principles

36.   

Nanocatalysis:synthesis and applications

37.   

Nanocomposites: In Situ Synthesis of Polymer-Embedded Nanostructures

38.   

Nanomaterials and surface engginee

39.   

Nanomaterials for the life sciences 10V

40.   

Nanoporous materials: synthesis and applications

41.   

Nanostructured Conductive Polymers

42.   


Nanostructured thin films and coatings : mechanical

43.   

Nanotechnologies: concepts production

44.   

Natural food flavors and colorants

45.   

Optical techniques for solid – state

46.   

Optics in instruments

47.   

Organic Materials for Sustainable Civil Engineering

48.   

Organic reaction mechanisms

49.   

Organic solar cells:materials and device

50.   

Physics chemistry and applications of nanostructures

51.   

Polymer materials macroscopic properties

52.   

Practical enzymology

53.   

Research ethics for scientists: A com

54.   

Scanningprobe microscopy of soft matter

55.   

Self-Organized Surfactant Structures

56.   

Solar energy

57.   

Solar Energy: Technologies and Project Delivery for Buildings

58.   

Solar photovoltaice:fundamentals

59.   

Solar technology

60.   

Solid state polymerization

61.   

Surfactants from renewable resources

62.   

Sustainable membrane technology for energy water, and environment

63.   

Synthesis of polymers : new structures and methods 2V set

64.   

Turbulent Drag Reduction by Surfactant Additives

65.   

Ullmanns fibers 2V set

66.   

Waste Management in the Petroleum and Chemical Industries

67.   

Water Quality Engineering: Physical / Chemical Treatment Processes

68.   

Water resource engineering

69.   

Water-Quality Engineering in Natural Systems

70.   

Woleds and organic photovoltaics

71.   

Writing scientific research articles

72.   

x-rays and materials

73.   

Zeolites in Industrial Separation and Catalysis

74.   

 

 

 فهرست کتب فارسي

 

آموزش مهارتهاي زندگي

1.         

آناليز و شناسايي کيفي و کمي پليمرها

2.         

اصول خوردگي و رسوب گذاري

3.         

الکترو سراميک ها

4.         

الکتروشيمي در مهندسي و علم مواد

5.         

الياف مصنوعي پلي آميد

6.         

ايجاد انگيزه

7.         

پک کامل زبان 5 جلد

8.         

پيشرفت هايي درشيمي و تکنولوژي مواد رنگزاي آلي

9.         

تخلخل سنجي نانو مواد

10.     

تدريس در جهت پرورش هوش موفق

11.     

تشريح کامل مسائل شيمي آلي پيشرفته کتاب  دو

12.     

تشريح کامل مسائل شيمي آلي پيشرفته کتاب اول

13.     

تشريح مسائل شيمي آلي پيشرفته کتاب اول ج 2

14.     

تکميل کالاي نساجي 1

15.     

تکميل کالاي نساجي 2

16.     

تکميل کالاي نساجي 3

17.     

تکنولوژي پلاسما

18.     

چسب ها (آشنايي و کاربرد)

19.     

حل المسائل شيمي معدني 3

20.     

خطرات تهديد کننده سلامت کارکنان اداري

21.     

رنگرزي الياف مصنوعي

22.     

رنگرزي الياف و نخ

23.     

رنگهاي صنعتي 4

24.     

روان شناسي مثبت

25.     

روش هاي پرتو ايکس در شناسايي مواد

26.     

روشهاي کنترل ترکيبات آلي

27.     

زندگي کم خرج

28.     

ساختمان شيميايي الياف 

29.     

سه هزار و شصت روش ساخت مواد

30.     

سينتيک شيميايي

31.     

شيمي آلي پيشرفته کتاب اول ج 1

32.     

شيمي آلي پيشرفته کتاب اول ج 2

33.     

شيمي آلي پيشرفته کتاب دوم  ج 1

34.     

شيمي فيزيک

35.     

شيمي فيزيک پليمرها

36.     

شيمي فيزيک پليمرها

37.     

شيمي معدني 2 ج 1

38.     

شيمي معدني 2 ج 2

39.     

شيمي هتروسيکلي

40.     

طيف سنجي مادون قرمز

41.     

فرآيندها و تجهيزات سالن رنگ خودروسازي

42.     

فرايندهاي شيميايي و رنگرزي پوست و چرم

43.     

فرهنگ مهندسي شيمي

44.     

کاربرد اشعه فرابنفش

45.     

کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

46.     

کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

47.     

کارخانجات توليد پلي استر

48.     

مباني شيمي معدني ج 1

49.     

مباني شيمي معدني ج 2

50.     

مديريت استرس

51.     

نانو فروروندگي

52.     

نانو فيزيک و فناوري نانو

53.     

نانو مکانيک و نانو مواد

54.     

نانوراکتورها

55.     

نانومواد

56.     

هوازدگي رنگ

57.     


تهيه فهرست جديد استانداردهاي (ASTM, ISO,API,Nace,BS ) تا سال 2014

تهيه فهرست جديد استانداردهاي زير تا سال  2014

(ASTM, ISO,API,Nace,BS )

فهرست کتب جديد خريداري شده از نمايشگاه کتاب ارديبهشت 1392

فهرست کتب لاتين

2009

Katoh

Biochemical Engineering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists

2012

Mohee

Bioremediation and Sustainability: Research and Applications

2012

Speight

Bioremediation of Petroleum and Petroleum Products

2011

Li

Biosensor Nanomaterials

2012

Lalauze

Chemical Sensors and Biosensors

2012

Banica

Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications

2010

Sterner

Chemistry, Health and Environment 2e

2011

Wang

Chemosensors: Principles, Strategies, and Applications

2008

Tucker

Environmental Best Management Practices for Aquaculture

2011

Evans

Environmental Biotechnology: Theory and Application 2e

2009

Nemerow

Environmental Engineering: Environmental Health and Safety for Municipal Infrastructure, Land Use and Planning, and Industry 6e

2010

Mihelcic

Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design

2009

Nemerow

Environmental Engineering: Prevention and Response to Water-, Food-, Soil-, and Air-borne Disease and Illness 6e

2011

Smith

Environmental Issues for Architecture

2011

Warwick

Environmental Radiochemical Analysis IV

2010

Yeh

Enzyme Technologies: Metagenomics, Evolution, Biocatalysis and Biosynthesis

2011

Jimnez-Gonzlez

Green Chemistry and Engineering: A Practical Design Approach

2012

Sanghi

Green Chemistry for Environmental Remediation

2008

Forciniti

Industrial Bioseparations: Principles and Practice

2012

Davim

Laser in Manufacturing

2011

Diels

Lasers: The Power and Precision of Light

2011

Mouton

Organic Materials for Sustainable Civil Engineering

2007

Lindstrom

Organic Reactions in Water: Principles, Strategies and Applications

2010

Dunford

Peroxidases and Catalases: Biochemistry, Biophysics, Biotechnology and Physiology

2007

Ohkawa

Pesticide Chemistry: Crop Protection, Public Health, Environmental Safety

2013

Lu

Photocatalysis and Water Purification

2013

Howe

Principles of Water Treatment

2008

Adrien

Processing Water, Wastewater, Residuals, and Excreta for Health and Environmental Protection

2012

Knoll

Radiation Detection and Measurement, Student Solutions Manual, 4e

2011

Patranabis

Sensors and Transducers

2009

Baraton

Sensors for Environment, Health and Security: Advanced Materials and Technologies

2008

Quevauviller

Water Framework Directive: Ecological and Chemical Status Monitoring

2009

Quevauviller

Water System Science and Policy Interfacing

2012

Islam

Zero-Waste Engineering

 

 

 
 

فهرست کتب فارسي

 

 

راهنماي ايمني در آزمايشگاه شيمي

افشين رجبي خرمي

جهاد دانشگاهي تربيت معلم

استانداردها، آماده سازي سطوح و اعمال پوششهاي حفاظتي

محمود کثيريها

دانشگاه امير کبير

اصول و کاربردهاي طيف سنجي فلورسانس

جيهاد رنه آلباني/مريم سعيدي فر

انتشارات دانشگاه تهران

انرژي هاي قابل تجديد

محمود ثقفي

انتشارات دانشگاه تهران

انقلاب مشروطيت

محمد اسماعيل رضواني

انتشارات علمي فرهنگي

پوشش هاي دما بالا

سودهانگشو باس/محمد شايگاني

پژوهشگاه صنعت نفت

خوردگي و روشهاي کنترل آن 

رحيم زمانيان

انتشارات دانشگاه تهران

رنگ هاص صنعتي ج.1 (انتخاب سامانه پوششي و کاربردهاي صنعتي)

علي قنبرزاده

پژوهشگاه صنعت نفت

رنگ هاص صنعتي ج.2 (آماده کردن سطوح)

علي قنبرزاده

پژوهشگاه صنعت نفت

رنگ هاص صنعتي ج.3 (بازرسي و اعمال)

علي قنبرزاده

پژوهشگاه صنعت نفت

رنگ هاي خوراکي طبيعي

شادي بلوريان

جهاد دانشگاهي مشهد

شناخت گياهان دارويي و معطر ايران

ولي الله مظفريان

فرهنگ معاصر

فرآيند تجزيه شيميايي روش ها و شيوه هاي جديد دستگاهي

فرانسيس روساک/محمد تقي صادقي

 انتشارات دانشگاه تهران

فرهنگ معاصر پويا   انگليسي- فارسي

محمدرضا باطني

فرهنگ معاصر

فرهنگ معاصر فارسي

غلامحسين صدري افشار

فرهنگ معاصر

فرهنگ معاصر فارسي - انگليسي

سليمان حييم

فرهنگ معاصر

الکتروشيمي صنعتي

جمشيد مفيدي

انتشارات دانشگاه تهران

کوروش نامه

گزنفون/رضا مشايخي

انتشارات علمي فرهنگي

مباني علم سطح در نانو فناوري  جلد اول : فيزيک سطح

هادي سوالوني

انتشارات دانشگاه تهران

مباني علم سطح در نانو فناوري  جلد دوم : روش هاي جديد آناليز سطح

هادي سوالوني

انتشارات دانشگاه تهران

مباني فناوري امولسيون ها 

طلعت قماشچي

انتشارات دانشگاه تهران

مجموعه مقالات محيط زيست (آلاينده ها، سوخت، آب و فاظلاب )

باقر مهاجراني

پژوهشگاه صنعت نفت

واکنش شيميايي در فرايند توليد پليمرها و تخريب و پايداري

ناصر شريفي سنجاني

انتشارات دانشگاه تهران

هوازدگي رنگ ها و پوشش ها

محمود کثيريها

دانشگاه امير کبير

 

 

نمایش 4 نتیجه