اخبار اخبار

«بازگشت

فهرست کتب جديد خريداري شده از بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران ارديبهشت 95

عنوان كتاب

رديف

3D Printing and Additive Manufacturing: Principles and Applications (with Companion Media Pack) - Fourth Edition of Rapid Prototyping

1.       

Air Pollution Control Technology Handbook, Second Edition

2.       

Antifouling surfaces and materials

3.       

Apparel Machinery and Equipments

4.       

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques

5.       

Bio-Nanomaterials: Designing Materials Inspired by Nature

6.       

Bio-Nanoparticles: Biosynthesis and Sustainable Biotechnological Implications

7.       

Bioprinting: Principles and Applications (Wspc Book Series in 3D Printing)

8.       

Biosurfaces: A Materials Science and Engineering Perspective

9.       

Catalysis in Electrochemistry: From Fundamental Aspects to Strategies for Fuel Cell Development

10.   

Cell Surface Engineering: Fabrication of Functional Nanoshells

11.   

Challenges in Corrosion: Costs, Causes, Consequences, and Control

12.   

CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF FOOD ALLERGENS

13.   

Chemical Information for Chemists

14.   

Control of Batch Processes

15.   

Corrosion Protection of Metals by Intrinsically Conducting Polymers

16.   

CRC Materials Science and Engineering Handbook, Fourth Edition(B&Eb)

17.   

Crystallography and Surface Structure: An Introduction for Surface Scientists and Nanoscientists

18.   

Design, Development, and Applications of Structural Ceramics, Composites, and Nanomaterials, Ceramic Transactions

19.   

Digital Color: Acquisition, Perception, Coding and Rendering

20.   

Disinfection By-products in Drinking Water

21.   

Dyes and Chomophores in Polymer Science

22.   

Electrochemical Strategies in Detection Science

23.   

Electrochromic Materials and Devices

24.   

Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity,2e

25.   

Environmental Waste Management(B&EB)

26.   

Fame Retardants

27.   

Food Carotenoids: Chemistry, Biology and Technology

28.   

Functional Polymer Coatings: Principles, Methods, and Applications

29.   

Functionalization of Graphene

30.   

Fund. of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets

31.   

Glancing Angle Deposition of Thin Films: Engineering the Nanoscale

32.   

GLBL CPRTN ENVRNMNTL RSK MGMT

33.   

Graphene: An Introduction to the Fundamentals and Industrial Applications

34.   

Green Chemical Engineering: An Introduction to Catalysis, Kinetics, and Chemical Processes

35.   

Green Extraction of Natural Products Theory and Practice

36.   

Green Materials for Sustainable Water Remediation and Treatment

37.   

Green Photo-active Nanomaterials : Sustainable Energy and Environmental Remediation

38.   

Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications, Second Edition

39.   

Heavy Metals In Water: Presence, Removal and Safety 

40.   

Inkjet Technology for Digital Fabrication

41.   

Intro. to Surface Engineering and Functionally Engineered Materials

42.   

INVTNS MTRLS MNFCTNG FBRCTN

43.   

Ionic Liquid-Based Surfactant Science: Formulation, Characterization, and Applications

44.   

membrane technologies for water treatment:removal of toxic trace elements with …

45.   

Micro and Nanostructured Epoxy/Rubber Blends

46.   

Modeling and Prediction of Polymer Nanocomposite Properties

47.   

Modern Glass Characterization

48.   

Nanocomposite Membrane Technology: Fundamentals and Applications

49.   

Nanofabrication and its Application in Renewable Energy

50.   

Nano-Micro Interface: Bridging Micro and Nano Worlds, 2V Set,2e

51.   

Nanotechnology for Sustainable Energy (ACS Symposium)

52.   

Photoelectrochemical Water Splitting: Materials, Processes and Architectures

53.   

Physical Chemistry and Acid-Base Properties of Surfaces

54.   

Physico-chemical Aspects of Textile Coloration

55.   

Polymer Nanocomposites based on Inorganic and Organic Nanomaterials

56.   

Polymer Surfaces and Interfaces: Acid-Base Interactions and Adhesion in Polymer-Metal Systems (Aap Research Notes on Polymer Engineering Science and

57.   

Polymers and Radiation: Fundamentals and Practical Applications

58.   

Polymers for PEM Fuel Cells

59.   

Porous Carbon Materials from Sustainable Precursors

60.   

Printed MIMO Antenna Engineering (Artech House Antennas and Propagation)

61.   

Progress in Adhesion and Adhesives

62.   

Quantitative Chemical analysis

63.   

Renewable Resources for Biorefineries

64.   

Semiconductor Nanowires: From Next-Generation Electronics to Sustainable Energy

65.   

Separation Process Principles ,ISV,3e

66.   

solutions manual for Quantitative Chemical analysis

67.   

Standard Colorimetry: Definitions, Algorithms and Software

68.   

Surface Chemistry Essentials

69.   

Surface Chemistry of Surfactants and Polymers

70.   

Surface Water Photochemistry

71.   

Synthesis Techniques for Polymer Nanocomposites

72.   

Textiles and Environment

73.   

The Chemists' War

74.   

The Photographer's Guide to Color Management: Professional Techniques for Consistent Results

75.   

Toxicity and Waste Management Using Bioremediation

76.   

Trace Elements in Soils

77.   

Water Engineering: Hydraulics, Distribution and Treatment

78.   

WATER INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES : CHIN

79.   

Water Treatment in Developed and Developing Nations: An International Perspective

80.   

White Biotechnology for Sustainable Chemistry

81.   

Worldwide Trends in Green Chemistry Education

82.   

 

رديف

عنوان

1

شيمي رنگ

2

نگرشي برطيف سنجي

3

تناسب اندام

4

حقوق قراردادها

5

طراحي شبكه

6

تهيه پوششهاي نانو براي ساخت سلولهاي خورشيدي

7

پردازش تصاوير رقومي

8

پليمرهاي معدني

9

English Short Story 1

10

English Short Story 2

11

English Short Story 3

12

افزايش هوش مالي

13

كسب ثروت به روش پدر پولدار

14

جوان وثروتمند بازنشسته شويد

بعدی
نظر
لینک مطلب :