انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
مرور بر اساس :
مرور :
 
فايل مورد نظر يافت نشد.
 
فايل مورد نظر يافت نشد.
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند

درباره ما

Prof. Jane Applegate Phd.

پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1376 با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس شد. اين پژوهشگاه با دارا بودن كادر علمي مجرب و تجهيزات آزمايشگاهي و كتابخانه منحصر به فرد در منطقه خاورميانه پشتيبان توسعه علمي و فناوري صنايع كشور مي‌باشد. تاريخچه كتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ كتابخانه‌اي تخصصي است كه در سال 1376 به منظور تأمين نيازهاي اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات لازم جهت مطالعات و تحقيقات بنيادي پژوهشگران و كارشناسان در زمينه علوم و فناوري رنگ ايجاد گرديد. كتابخانه به صورت يك واحد مستقل زير نظر معاونت پژوهشي پژوهشگاه فعاليت دارد. در حال حاضر كتابخانه با چهار حوزه مجموعه‌سازي، سازماندهي، اطلاع‌رساني و امور عمومي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. همچنين كميته كتابخانه نيز در انتخاب منابع خارجي و تصميم‌گيري‌هاي مهم كتابخانه را ياري مي‌نمايد.

ادامه مطلب ...