معرفي و تاريخچه کتابخانه معرفي و تاريخچه کتابخانه

 

پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1376 با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس شد. اين پژوهشگاه با دارا بودن كادر علمي مجرب و تجهيزات آزمايشگاهي و كتابخانه منحصر به فرد در منطقه خاورميانه پشتيبان توسعه علمي و فناوري صنايع كشور مي‌باشد.

تاريخچه

كتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ كتابخانه‌اي تخصصي است كه در سال 1376 به منظور تأمين نيازهاي اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات لازم جهت مطالعات و تحقيقات بنيادي پژوهشگران و كارشناسان در زمينه علوم و فناوري رنگ ايجاد گرديد. كتابخانه به صورت يك واحد مستقل زير نظر معاونت پژوهشي پژوهشگاه فعاليت دارد. در حال حاضر كتابخانه با چهار حوزه مجموعه‌سازي، سازماندهي، اطلاع‌رساني و امور عمومي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. همچنين كميته كتابخانه نيز در انتخاب منابع خارجي و تصميم‌گيري‌هاي مهم كتابخانه را ياري مي‌نمايد.

گستره موضوعي منابع كتابخانه:

منابع اين كتابخانه در زمينه‌هاي تخصصي چون پوشش‌هاي سطح و خوردگي، رزين و افزودنيها، مواد رنگزاي آلي، فيزيك رنگ، علوم فناوري چاپ، رنگدانه‌هاي معدني و لعاب، نمايش رنگ و پردازش تصاوير، نانو مواد و رنگ و محيط زيست  مي‌باشند.

اطلاع‌رساني

اين بخش در رابطه مستقيم با مراجعه‌كنندگان بوده و شامل بخشهاي امانت، مرجع، نشريات، خدمات فتوكپي و تكثير، اينترنت و بانك‌هاي اطلاعاتي مي‌باشد و خدماتي به شرح ذيل از طريق اين بخش‌ها به مراجعان ارائه مي‌گردد:

- ارائه خدمات مرجع و پاسخگويي به پرسش‌هاي تخصصي.

- ارائه خدمات به مراجعان از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي پيوسته و نا‌پيوسته.

- ارائه خدمات "اشاعه اطلاعات گزينشي" در صورت درخواست مراجعه‌كنندگان از خدمات كتابخانه سلطنتي انگليس(BL

- ارائه خدمات جستجو، تمديد، رزرو و ... از طريق نرم افزارپارس آذرخش تحت وب.

-آگاهي‌رساني جاري از طريق كتابخانه به صورت الكترونيكي.

- ارائه خدمات كپي يا ذخيره اطلاعات بر روي فلاپي، لوح فشرده و يا ارسال آن از طريق پست الكترونيكي.

- ارائه خدمات فتوكپي